ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: OHANAHOME JAPAN Co,.Ltd
  • កាលបរិច្ឆេទស្ថាបនា: ថ្ងៃទី1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2011
  • អគ្គនាយក:ជឺង អូគឹបុ
    ខាន់ រី
  • ដើមទុន: 200,000 USD
  • អាសយដ្ឋាន: ភូមិ​កប់ភ្លុក សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 89 777 555
  • ការពណ៌នាអាជីវកម្ម: ការអភិវឌ្ឍ ទិញលក់ ជួល គ្រប់គ្រង និងណែនាំអចលនទ្រព្យ ការរៀបចំគម្រោង សាងសង់ និងគ្រប់គ្រងសំណង់អគារ
  • ចំនួនបុគ្គលិក: បុគ្គលិកចំនួន 30 នាក់
គារវកិច្ចពីអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន

យើងចង់ក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកដើម្បីធានាប្រាប់លោកអ្នកពីជោគជ័យរបស់លោកអ្នកក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជា អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ និង ការបង្កើនទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់យើង ចំណេះដឹង និងធនធានមនុស្ស។ យើងបានអភិវឌ្ឍអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗនេះ។ យើងឆ្លើយតបតាមការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកនិងទំនុកចិត្តរបស់យើងជាមួយពាក្យស្លោករបស់យើងថា: "ត្រូវហ៊ាន ត្រូវធ្វើមុនគេ និងត្រូវធ្វើឱ្យប្លែកពីគេ" ។

អគ្គនាយក
ជឺង អូគឹបុ
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

* ក្នុងករណីលោកអ្នកជ្រើសរើសទូរស័ព្ទជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង សូមអ្នកបញ្ជាក់អំពី ”ពេលវេលាទំនាក់ទំនង” ។

* អាចមានករណីដែលយើងនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកក្រៅអំពីពេលវេលាដែលលោកអ្នកបានបញ្ជាក់ខាងលើ។ សូមអរគុណចំពោះការយោគយល់របស់លោកអ្នក។

* *ជាចំណុចដែលចាំបាច់ត្រូវបំពេញជាដាច់ខាត